ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ESHOP
e-λιανικό

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕSHOP (ΕΣΠΑ Ε-ΛΙΑΝΙΚΟ)

 

Επιδότηση ΕΣΠΑ για eshop. Η your-website αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία ώστε να προετοιμάσετε και να καταθέσετε τον φάκελο σας και να υλοποιήσετε το δικό σας eshop με 100% επιδότηση έως 5.000€.

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Βασικές Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιχειρήσεων:

έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

Υφιστάμενες με ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019 ή νεοσύστατες με ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 7/11/2020

διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες

έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και εφεξής

έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 07/11/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος

your website ιστοσελίδες
kataskevi istoselidas

Προϋποθέσεις για το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop):

να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive

να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών

πρόσβαση στο eshop των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Έχετε αμφιβολίες για το αν είστε δικαιούχος; Η your-website έχει εξασφαλίσει συνεργασία με εταιρεία για δωρεάν έλεγχο των στοιχείων την εταιρείας σας! Εάν είστε δικαιούχος αναλαμβάνει την κατάθεση του φακέλου για εσάς!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ