ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ 

Η your-website.gr ανέλαβε τη δημιουργία ιστοσελίδας για ξενοδοχείο στην Πάρο.

H κατασκευή ιστοσελίδας είναι σύμφωνη με το πρότυπο WCAG 2.0 (κατάλληλη δηλαδή για ΑΜΕΑ).

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του ξενοδοχείου (περιγραφή, παροχές, δωμάτια) και έξτρα πληροφορίες για το νησί της Πάρου ώστε ο επισκέπτης να ‘κερδίσει’ κάποια tips.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο περιεχόμενο (content) της ιστοσελίδας για την επιτεύξη καλού SEO (καλύτερη αναγνώριση στις μηχανές αναζήτησης)

Δείτε τη σελίδα εδώ