Κατασκευή ιστοσελίδας για συνέδριο

Δημιουργία ιστοσελίδων Αθήνα
Δημιουργία ιστοσελίδων Αθήνα
Δημιουργία ιστοσελίδων Αθήνα

State of the art

Η your-website ανέλαβε την κατασκευή ιστοσελίδας για το ετήσιο συνέδριο State of the art – Το Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος εξ’ ου και χρειάστηκε custom υλοποίηση. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Υπηρεσίες:

  • Κατασκευή ιστοσελίδας
  • Υποστήριξη ιστοσελίδας

Δείτε την ιστοσελίδα
Πελάτης:

College of Allergy

Category:

portfolio, Κατασκευή ιστοσελίδας

Date:

February 22, 2019